Mateusz Bień
composer/kompozytor
Start Muzyka Projekty Ego

Ego

Mateusz Bień

Mateusz Bień (dr hab.) jest adiunktem w Katedrze Kompozycji ⧉ Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Współpracuje także z Akademią Górniczo-Hutniczą. Wcześniej wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Muzycznej im. K Szymanowskiego w Katowicach. Studiował kompozycję w klasie profesorów Marka Stachowskiego, Anny Zawadzkiej-Gołosz i Józefa Rychlika. Choć od początku studiów związany był ze Studiem Muzyki Elektroakustycznej, jego twórczość nie ogranicza się wyłącznie do muzyki elektronicznej. Zafascynowany brzmieniami akustycznymi (pogłębionymi studiami instrumentacji u prof. Krzysztofa Pendereckiego) stara się integrować oba te światy brzmieniowe w jedną, homogeniczną całość.
Dodatkowe przygotowanie z zakresu realizacji dźwięku sprawiło, że przez piętnaście lat był kierownikiem studia nagrań i uczył realizacji dźwięku w krakowskim Ośrodku dla Niewidomych i Słabowidzących. Ukończył również studium tyflopedagogiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przez pewien czas współpracował z ośrodkami kształcenia zawodowego (KOWEZiU, CKE). Był ekspertem, egzaminatorem, autorem programów nauczania oraz doradcą przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zrażony do biurokracji, niekończących się pomysłów poprawiania polskiej edukacji, wycofał się z tej działalności i skupił na twórczości.
Przez kilka lat współpracował przy realizacji warstwy audiowizualnej na edukacyjnych koncertach Filharmonii Krakowskiej. To doświadczenie pozwoliło mu na przetestowanie własnych rozwiązań programistycznych. Często pisze oprogramowanie dla potrzeb innych kompozytorów do realizacji ich wizji twórczych. Obecnie współpracuje także z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Festiwalem Muzyki Filmowej ⧉ jako juror i wykładowca Forum Audiowizualnego organizowanoego w ramach międzynarodowego konkursu kompozytorskiego Young Talent Award
Jego utwory wykonywane są w Polsce i za granicą. Ma za sobą również kilka wydań płytowych. Był stypendystą fundacji Siemensa oraz fundacji Kaske. Nadal współczesna muzyka poważna, obca większości społeczeństawa, pozostaje w centrum jego zainteresowań.
Rev.: Q2.2022
magiczne słowo: ego | język: polski   | © Mateusz Bień 2014-2022 | Witrynę zaprojektowałem sobie sam.