Mateusz Bień
composer/kompozytor
Start Muzyka Projekty Ego

Ego

Mateusz Bień (Dr hab.)

Mateusz Bień jest adiunktem w Katedrze Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje także z Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Górniczo-Hutniczą. Studiował kompozycję w klasie profesorów Marka Stachowskiego, Anny Zawadzkiej-Gołosz i Józefa Rychlika na AM w Krakowie. Choć od początku studiów związany był ze Studiem Muzyki Elektroakustycznej, jego twórczość nie ogranicza się wyłącznie do muzyki elektronicznej. Zafascynowany brzmieniami akustycznymi (pogłębionymi studiami instrumentacji u prof. Krzysztofa Pendereckiego) i możliwościami syntezy stara się integrować oba te światy brzmieniowe w jedną, homogeniczną całość.
Dodatkowe przygotowanie z zakresu realizacji dźwięku sprawiło, że przez piętnaście lat był kierownikiem studia nagrań i uczył realizacji dźwięku w krakowskim Ośrodku dla Niewidomych i Słabowidzących. Ukończył również studium tyflopedagogiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przez pewien czas współpracował z ośrodkami kształcenia zawodowego (KOWEZiU, CKE). Był ekspertem, egzaminatorem, autorem programów nauczania oraz doradcą przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zrażony do biurokracji, niekończących się pomysłów poprawiania polskiej edukacji, wycofał się z tej działalności i skupił na twórczości.
Przez kilka lat współpracował przy realizacji warstwy audiowizualnej na edukacyjnych koncertach Filharmonii Krakowskiej. To doświadczenie pozwoliło mu na przetestowanie własnych rozwiązań programistycznych. Dla potrzeb koncertów stworzył system sterujący prezentacją obrazów, realizacją video na żywo, nagłośnienia i sterowania światłem, który pozwalał mu samodzielnie sterować równocześnie wieloma mediami. Takich systemów sworzył jeszcze kilka dla potrzeb innych twórcow do realizacji ich wizji kompozytorskich. Obecnie współpracuje także z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Festiwalem Muzyki Filmowej.
Jego utwory wykonywane są w Polsce i za granicą. Ma za sobą również kilka wydań płytowych. Był stypendystą fundacji Siemensa oraz fundacji Kaske. Nadal współczesna muzyka poważna, obca większości społeczeństawa, pozostaje w centrum jego zainteresowań.
Rew. 08.2016
magiczne słowo: ego | język: polski   | © Mateusz Bień 2014-2019 | Witrynę zaprojektowałem sobie sam.